Griber SEO ind i det frie markeds kræfter?

Nogle hævder, at SEO griber ind i det frie markeds kræfter, og at det ikke er det frie markeds kræfter, der styrer markedet, efter at SEO er kommet på banen.

Faktisk skulle der efter sigende slet ikke eksistere noget frit marked efter at SEO er kommet ind og har taget  sig sin plads og har ændret ting og sager. For når det ikke er køb  og salg, der afgør, om en hjemmeside ligger højt eller lavt på google,  og når det ikke er naturlige tilfældigheder om forbrugernes øjne  starter med at lande på den ene eller anden side.

Men at SEO skal have  ødelagt det frie markeds kræfter er en meget forsimplet måde at se  på det på, synes jeg. Jeg vil nærmere advokere for, at SEO er en deltager af spillere på det frie marked, og at SEO måske nærmere  end noget andet har udbygget det frie markeds kræfter.

Hvorfor der med SEO på banen stadig kan tales  om det frie markeds kræfter

SEO er en underkategori til marketing. Det er det  i hvert fald i den definition, jeg kører efter. Marketing er en naturlig  spiller på det frie marked. Den der klarer sin marketing godt kommer frem i verden og ud til forbrugerne, hvor dem der måske enten er mere tilbageholdende eller laver marketing der ikke er vildt god, desværre ikke får deres produkter set af ligeså mange potentielle købere, og derved har sværere ved at få et stort brand, der genererer nogle penge hjem, som jo er det, de fleste brands i hvert fald delvist stræber efter. Som jeg ser det er SEO en form for marketing, og man  kan derfor som virksomhed være strategisk klog, hvis man gør brug  af SEO på en måde der styrker ens virksomhed, og får den fremad.

%d bloggers like this: