Stærke kompetencer inden for PR og kommunikation

Med stærke kompetencer inden for PR og kommunikation hjælper vi virksomheder og organisationer med at synliggøre deres budskaber og produkter i medierne. Vi har mere end 10 års solid erfaring fra medie- og kommunikationsbranchen og tilbyder en lang række PR-ydelser som effektivt varetager vores kunders behov for at kommunikere med medierne, journalisterne, slutbrugerne og andre interessenter.

Vi er specialister i business-kommunikation og product PR særligt indenfor consumer tech, livsstil, design og bilbranchen. Vi udarbejder kommunikationsstrategier og fleksibel PR-løsning på seniorniveau til konkurrencedygtige priser der matcher kundens budget og ambitionsniveau.

Ydelser

Vi synliggør virksomheden og styrker forretningen, og tilbyder følgende ydelser:

 • Pressemeddelelser – udfærdigelse og distribution
 • Pressemøder/events – planlægning og koordination
 • Pressehåndtering – ’one point of contact’
 • Videoproduktion – Video News Release, B-rolls, stock shots etc.
 • Tekstproduktion – websider, nyhedsbreve, marketing etc.
 • Oversættelser – sproglig tilpasning
 • Produkttests – administration
 • 1-on-1 interviews
 • Case stories
 • Medietræning
 • Medieovervågning
 • Media/journalist audits
 • In-house support

Pressemeddelelser

Vi hjælper vores kunder med at identificere ’den gode historie’, der skal ligge til grund for udarbejdelse af en pressemeddelelse. Vi skriver pressemeddelelsen og sørger for at distribuere den i vores tætte netværk af journalister på hhv. dagblade, regional- og lokalblade, magasiner, websites, TV, radio m.fl. Vi sørger altid for at foretage grund opfølgning på journalisterne, når pressemeddelelsen er sendt ud, dermed sikrer vi både at den er modtaget af rette vedkommende og vi sikrer en aktiv dialog med journalisterne.

Pressemøder/events

Vi har stor erfaring i at arrangere pressemøder på vegne af vores kunder. Vi sørger for udarbejdelse og udsendelse af invitation, opfølgning på journalisterne, bookning af location og evt. forplejning, facilitering af selve mødet m.m.

 • Pressehåndtering
 • Videoproduktion
 • Tekstproduktion

Vi varetager al form for tekstproduktion. Det være sig produktion af brochurer, nyhedsbreve, hjemmesidetekster, produktbeskrivelser e.lign.

Oversættelser/sproglig tilpasning

Vi varetager oversættelsesopgaver for en del af vores kunder, særligt når det gælder oversættelse fra svensk, norsk eller engelsk. Hvorfor vælge denne løsning frem for et oversættelsesbureau? Fordi vi har et tilbundsgående kendskab til vores kunders forretning, deres ydelser og produkter, og derfor er i stand til at ramme præcis den tone og det ordvalg, som ligger i tråd med virksomhedens øvrige kommunikation. Vi kalder derfor også denne ydelse for ’oversættelse og sproglig tilpasning’, da der ikke er tale om en regulær oversættelse, men altså også en tilpasning af sproget. Vi oversætter alt fra brochurer, nyhedsbreve, salgsmateriale, SEO-tekster m.m.

Produkttests

I forbindelse med vores kunders produktlanceringer står vi for udsendelse af produkter til test på landets redaktioner. Vi kontakter journalisterne for at briefe dem om produkterne, tilbyder dem muligheden for at teste produkterne og sørger for udsendelse og eventuel hjemkaldelse af produkterne. Lige såvel som vi hjælper journalisterne undervejs i testforløbet, hvis de fx har behov for teknisk assistance eller vejledning i brug af produkterne.

1-on-1 interviews

Vi opsætter 1-on-1 interviews for vores kunder. Dvs. at vi sammen med kunden identificerer relevante aktuelle emner, som vi efterfølgende forsøger at ’sælge ind’ til udvalgte nøglejournalister. Et one-on-one interview fungerer typisk sådan, at vi som bureau etablerer kontakten mellem journalisten og vores kunde, journalisten tager kontakt til kunden, og de aftaler enten at mødes eller at lade interviewet foregå pr. telefon.

Case stories

Case stories er ofte en god måde hvorpå man kan forklare eller eksemplificere, hvad det egentlig er, man beskæftiger sig med i praksis, fordi det netop er en fortælling om en virkelig begivenhed. Case stories kan fx bruges til at forklare, værdien af en virksomheds komplekse ydelser, når de bliver anvendt i praksis. Vi hjælper vores kunder ved at skrive case stories på vegne af dem. Hvis historien har relevans for enten dags- eller fagpressen, vil vi typisk forsøge efterfølgende at få placeret historien hos en journalist. Men det sker også, at vores kunder vælger udelukkende at bruge deres case stories til fx at udstyre virksomhedens sælgere med et brugbart værktøj i en salgsproces.

 • Medietræning
 • Medieovervågning
 • Media/journalist audits
 • In-house support

I vores arbejde er vi dagligt i tæt dialog med kommunikation

I vores arbejde er vi dagligt i tæt dialog med kommunikations-, marketing- og IR-afdelingerne hos vores kunder, og vi har med dokumenteret succes løst mange kommunikationsopgaver for både danske virksomheder og kendte internationale brands, i forbindelse med udvikling og implementering af PR-strategier, presse-events og produktlanceringer. Gennem årene har vi opbygget solide og frugtbare relationer til de mest indflydelsesrige medier og nøglejournalister inden for business, IT, forbrugerelektronik, livsstil samt den etablerede danske bilpresse.

%d bloggers like this: