Google Patent Analys!

Jag har spenderat någon vecka nu med att analysera Googles patent.
Vi pratar här om ett helt nytt sätt att värdera hemsidor på, kallat TrustRank. Google har ju sedan länge sitt PageRank system. Detta är helt nytt och vissa delar är redan implementerade.

Jag kommer här att referera till patentet som ni hittar här:

Patentet i original hittar ni här!
Man kan tycka att när man spenderat massa tid för analyser så borde man behålla det för sig själv.
Men det är inte vår filosofi, vi vill informera er om vad som händer. Så, jag säger varsågod till er och våra konkurrenter, läs, begrunda och tänk till 🙂

Någon enstaka kanske redan har sett patentet och avfärda det som nonsens och enbart till för att förvilla, kqnske för att det är svårläst, otroligt komplext och besvärligt att förstå.

Jag tror patentet går ut på 3 saker:

1.  Faktorer som Google (G) tycker är viktiga och finns i dagens algoritm redan.
2.  Faktorer G tycker är viktiga och kommer att implementeras i algoritmen under dom kommande 3-5 åren.
3.  Faktorer G vill sätta ett tidigt patent på för att befästa att ingen konkurrent tar det i beaktande.

Om ni läser igenom patentet kommer ni att se en bred och ofta motsägelsefulla redogörelser vilket får folk att avfärda den som skräp. Men jag tror att dom isåfall missar poängen med patentet. Vad G vill säga är att händelser och egenskaper på optimerade hemsidor efterliknar “riktiga” hemsidor men skiljer sig i skala, syfte ochi förhållande till andra faktorer. Som exempel om en hemsida helt plötsligt får 500 nya länkar till sig på en vecka, är det bra eller dågt?. Svaret är, det beror på.

Om länkarna är för ett genombrott

Om länkarna är för ett genombrott, trendigt, eller hett sökord så är det troligtvis inte dåligt. I annat fall så är det säkert dåligt eller onaturligt. Så om en hemsida får en onaturlig hög mängd med inkommande länkar men det inte finns någon likvärdig ökning av sökningarna för sökordet så känns det naturligt att anta att dom inkommande länkarna kan anses som spam. Ur en algoritmisk synvinkel så är det vad som står i länkarna och relevansen i det (samma överallt) som kan vara en indikation över att det är sökmotorspam. När man ser på en en hemsida eller ett dokument i sin helhet och det finns flera fatorer som indikerar spam, finner dom det troligtvis onaturligt och hemsidan filtreras (sandboxad).

Se det så här att du kör en röd corvette nedför gatan. Det skulle kanske inte uppmärksammas speciellt mycket. Om du kör 10km/timma över hastighetsbegränsningen så är det fortfarande ingen som lyfter på ögonbrynen. Om du dessutom har ett trasigt bakljus så börjar det se misstänksamt ut. Om du dessutom cabbar ner och musiken flödar, din passagerare står upp och skriker och dansar så blir du garanterat stoppad. Förutom din passagerares agerande så var det inget som skulle vara en anledning till att du blev stoppad av sig självt. Ju fler kombinationer av “överträdelser” dessto större chans att åka dit.

Här är en lista över några av dom faktorer som omnämns I patentet. Det känns som om det finns en normal anledning till att dessa faktorer förändras. Min poäng med att peka ut just dessa är att jag vill lyfta en varningsflagga mot möjligheter för sökmotorspam. Jag har inkluderst sektionera från vart jag dragit slutsatserna I patentet.

Domän faktorer

 • Domänregistrationens längd

Är domänen köpt på ett eller 10 år I förskott (sektion 0099)

 • Domäner övervakas

För förändringar när dom går ut. (sektion 38,39)

 • Namnserver, och Whois data

Övervakas utifrån förändringar och giltig fysisk adress (samma teknologi som till Google Maps)

 • Namnservers och troligtvis klass C IP-serier

Bör ha olika whois data, registraturer och sökord resp inga sökord på domäner eftersom många hemsidor delat samma IP nummer i en C-klass serie. (sektion 0101)

 • Dokument/websiter ges ett datum för upptäckt

När G hittade den genom någon av nedanstående sätt:
1) extern länk
2) registrerad
(sektion 1,2,3,4, 38)

 • Förändringar av en domäns “teman”

Som inte matchar innehållet som är i fokus och gentemot existerande länkars innehåll övervakas. (sektion 0084)

 • Websiter måste bestå av fler än ett dokument (sektion 5)
 • Förändringar av söktermer för en domän övervakas. (sektion 50)

Dokument och sidor

 • Dokument jämförs för förändringar av:

1) frekvens (tidsfaktor)
2) mängd av förändringar
(sektion 6,7,8, 9, 11, 12)

 • Antal nya dokument (interna ?)

länkade till dokumentet övervakas (sektioner 9,13)

 • Förändringar av sökordsdensiteten

på ett dokument övervakas (sektion 10, 14)

 • Dokument som stagnerat

(inte förändrade) övervakas. (sektion 19)

 • Hur innehållet på en sida förändras

hur texten på externa länkar förändras, registreras. (sektion 31, 33)

 • Utgående länkar

till dåliga, eller spammande hemsidor kan vara en indikation på låg kvalitet. (sektion 0089)

 • Förändra inte fokus

på för många dokument samtidigt. ( sektion 0128)

Länkar

 • En länks (extern till hemsidan) upptäcktsdatum

registreras (sektionerna 54, 55, 56, 57, 58)

 • Länkar ges en upptäckts och försvinnandedatum.

(sektion 22,26, 58)

 • Länkar och länktext övervakas utifrån volym.

(sektion 48)

 • Länkar övervakas utifrån förändringar i länktexten

över en given tidsperiod. (sektioner 27, 30, 54, 55, 56, 57, 58)

 • Länkar viktas utifrån trovärdighet

eller auktoritet av det länkande dokumentet, liksom för åldern på länken. (sektion 28, 58, 0074)

 • Länkars tillväxt

oberoende av dokumenten (olika C-klass nätverk, IP-series) övervakas.

 • I vilken takt nya länkar till ett dokument uppkommer övervakas.

(sektionerna 23, 24)

 • Det fastställs om ett dokument har en trend till ökning

eller minskning av inkommande länkar. (sektion 25)

 • Et distrubitionsfaktorsvärde för länkars ålder övervakas.

(sektion 29)

 • Länkar som har en lång historik

har högre värde än länkar med kort livslängd. (sektion 59)

 • Länkar från ouppdaterade hemsidor nervärderas.

Länkar från frekvent uppdaterade hemsidor premieras och ges en boost. (sektion 60)

 • Nya hemsidor förväntas inte få stora mängder länkar direkt.

(sektion 0038)

 • Länkars tillkommande

bör vara konstant och långsamt växande. (sektion 0069, 0077)

 • En för snabb tillväxt av länkar

kan vara indikation på sökmotorspam. ( sektion 0077)

 • Om ett dokument förblir orört länge

men kontinuerligt får nya länkar kommer sidan att betraktas som fräsh ( sektion 0075)

 • Om ett dokument förblir orört

och utan tillväxt eller minskning av länkar kommer dom utgående länkarna att inte få något värde. (sektion 0080)

 • En stor mängd länkar kan accepteras

om dokumentet har någon eller några länkar från auktoritära hemsidor (sektion 0110)

Sökresultaten

 • Volymen på sökningar utifrån sökord

övervakas över tid utifrån ökningar.(sections 17, 18)

 • Information beträffande dokuments placeringar

övervakas och noteras utifrån förändringar. (setioner 41, 42, 43)

 • Click through rates (CTR, antal klick)

övervakas utifrån förändringar per sessonger eller andra faktorer (sektion 43, 44)

 • Antal klick övervakas

utifrån ökande eller minskande trender (sektion 51, 52, 53)

 • Antal klick övervakas

för att se om ouppdaterade eller uppdaterade dokument är mer efterfrågade vid sökresultaten.y (sektioner 20, 21)

 • Antal klick för ett dokuments sökord övervakas

(sektionerna 15, 16, 37, 43)

Användardata

Användardata

 • Trafiken till ett dokument övervakas

utifrån förändringar (troligtvis via Google Toolbar eller via sökning på datornns cache och historis) (sektion 34, 35)

 • Användarnas beteende på hemsidor övervakas

och förändringar registreras. (klick bå bakåt knapp etc)(sektion 36, 37)

 • Användares beteende övervakas

genom bokmärken, cache, favoriter och temporära filer (sektion 46)

 • Bokmärken och favoriter övervakas

utifrån tillägg eller borttagningar. (sektion 0114, 0115)

 • Använndaregenskaper

för doument övervakas utifrån förändringar.s (sektion 47)

 • Tiden användare spenderar på en hemsida

kan användas för idikering av en hemsidas kvalitet (sektion 0094)

Övrigt

 • Document som förändras konstant i placeringarna

kan antas vara icke trovärdiga. (sektion 0104)

 • Sökord med liten eller ingen förändring i resultaten

bör matcha domän er med stabil placering (sektion 0105, 106, 107)

 • Sökord med hög livlighet

(ombytlighet) bör ha domäner med mer livlighet (sektion 0105, 106, 107)

Slutsats

 • Detta är vad vi tror kommer att bli framtidens TrustRank.

Google kommer att lägga stor vikt vid hemsidors trovärdighet.

Læs også:
%d bloggers like this: