Gevinsten ved at have en online shop

Et stigende antal virksomheder er ved at få øjnene op for gevinsten ved at have en online shop. Stik imod hvad mange forretningsdrivende til at begynde med måtte forvente, så gavner en fysisk butik og en online shop faktisk hinanden med deres forskellige fordele.

Undersøgelser viser, at mange forbrugere anvender forretningens online shop til at orientere sig og indhente information om en vare, inden de besøger den fysiske butik for at foretage købet.  Der er således ikke fare for, at den fysiske butik bliver udkonkurrreret, da den netop tilbyder noget andet en hjemmesiden – som f.eks. muligheden for at få byttet eller repareret en vare.

For over halvdelen af alle virksomheder

For over halvdelen af alle virksomheder med en supplerende netbutik, udgør salget online under 25 % af omsætningen, mens kun hver fjerde indhenter over 75 %  af omsætningen via deres online shop*.

Uanset fordelingen af markedsandele forventer købere i dag, at enhver større forretning har en fornuftig online shop, hvorfra de kan indhente information om selve virksomheden og dens produkter.

Virksomheder kan derfor betragte deres online shop som et udstillingsvindue, hvorfor det ikke er uvæsentligt, hvordan siden designes og varene præsenteres. En god søgefunktion er eksempelvis et must, da en besværlig og ikke let navigerbar hjemmeside vil resultere i svigtende kunder.

Analyser viser

Analyser viser, at helt op til tredive procent af alle handlende på nettet har afbrudt et køb. Afbrudte køb skyldes hovedsageligt mangelfulde oplysning om varen, manglende tillid til forretningen, usikkerhed omkring endelig pris eller fravær af betalingsformer*.

Sådanne informationer er dyrbare for den enkelte virksomheder som, med en online shop, kan indhente generelle informationer om kunderne i et helt andet omfang, end hvis de blot havde en fysisk forretning. Således kan varesortimentet og netbutikken i høj grad målrettes brugernes behov og ønsker og herigennem øge sandsynligheden for salg.

%d bloggers like this: