Vi kan håndtere alverdens grafiske opgaver som marketing kampagner, salgsmapper, firmaprofiler, kataloger, brochurer, annoncer, plakater, flyer, emballage, displayenheder, roll-up banner, logoer, web design, m.m.

MARKETING KAMPAGNER

Vi udvikler forskellige materialer til salg og marketing kampagner, f.eks plakater, flyer, displayenheder, roll-up banner, m.m. Så virksomheden kan nå sine promotionsmål.

ANNONCER

Vi afstemmer i forhold til marketings platformen, fotografering, design og layout af alle slags reklamer som plakater, flyer, avisannoncer, roll-up banner, displayenheder, web banner, m.m.

KATALOGER / BROCHURER

Vi skaber sammenhæng mellem virksomhedens strategi og visuel identitet profil. Design og opsætning af kataloger og brochurer til trykkeklare filer eller til ipaper.

EMBALLAGE DESIGN

Forankret i virksomhedens DNA, vi designer eller redesigner emballage. Afstemt i forhold til marketings platformen, materialemuligheder og produktionsteknik.

%d bloggers like this: