Innovationsproces

Innovation for udvikling – Proces for små skridt i den rigtige retning

Som konsulent servicerer vi ledere i enkeltmandsfirmaer, mindre virksomheder og afdelinger i store virksomheder eller institutioner.

Vi er konsulent under innovationsprocessen. Som konsulent er vi kompetente, seriøse og sympatiske sparringspartnere med mange års erfaring indenfor kreative udviklingsprocesser.

Mit kodeks som proceskonsulent er at agere ærligt og autentisk, og vi agter kun at fungere som jeres konsulent, hvis vores kompetencer succesfuldt kan løse opgaven.

Målbart og muligt

Innovationsproces fremmer konkrete succeser for din virksomhed indenfor indsatsområderne organisation, kommunikation og trivsel

Organisatoriske succeser opnås gennem en struktur der skræddersys til dig og din virksomhed. En struktur der er fleksibel og som indeholder en ledelsesstil, der holder din virksomhed på rette kurs og skaber udvikling.

Kommunikations succes er dine møder med medarbejdere og kunder der udfolder sig i tillidsfyldte samtaler som forbedrer virksomhedens vidensdelingen og åbner op for fokus på løsninger.

Trivsels succeser er glæde ved at gå på arbejde, den optimal udnyttelse af virksomhedens fysiske rammer og valget af den sunde livsstil der sænker sygefravær og optimerer koncentrationsevnen.

Det er mange muligheder for at lave målbare undersøgelser via en hjemmeside.

Drej på et hjul og de andre følger med

Din virksomhed har sin egen særegne historie, struktur og kultur. Derfor fordrer virksomheden sin egen konkrete og særegne metode og proces. Et af de primære omdrejningspunkter for hver metode er, at den på sigt får en værdifuld funktion og forankres i virksomhedens daglige praksis.

Innovationsproces råder over et bredt udvalg af metoder til indsatsområderne og har tilknyttet et alsidigt netværk med ydelser fra computer baserede rykker procedurer til ny indretning af virksomhedens interiør.

Lederen samarbejder under hele processen direkte med mig som proceskonsulent. Som proceskonsulent er vi en aktiv og reflekterende sparringspartner, der stiller udforskende spørgsmål, giver gode svar og forstyrrer virksomhedens slidte selvfølgeligheder.

Et stærkt image giver stor gennemslagskraft.

Vi tror på, grundlaget for et stærkt image og et godt salg er:

1. Synlighed
2. Klar positionering i forhold til konkurrenterne
3. Forståelse af målgruppens tankegang og behov
4. Troværdighed
5. Vedholdenhed

– og vi har skabt rigtig gode resultater ved at arbejde ud fra denne holdning.

Har De et stærkt image?

Ved at styrke Deres image kan de bl.a.:

·       øge kendskabet til virksomheden, produkterne og Dem selv.
·       øge kendskabet til specifikke holdninger.
·       skabe respekt og goodwill.
·       blive attraktiv som arbejdsplads og samarbejdspartner.
·       styrke loyaliteten hos eksisterende kunder.
·       gøre det nemmere at lancere nye produkter.
·       påvirke den offentlige mening.
·       gøre indtryk på investorer.

Vi kan hjælpe Dem med at få et stærkt image.
Læs videre på de følgende sider..

%d bloggers like this: