Wikipedia har på et årti udviklet sig til verdens største leksikon

Wikipedia har på et årti udviklet sig til verdens største leksikon, der
bruges af mere end 400 millioner unikke brugere månedligt. Brugere,
der søger viden og finder den på Wikipedia.

Hvis I er i tvivl, om hvor stor en betydning Wikipedia har for din
virksomhed eller organisation, så læs her 5 grunde til, at Wikipedia er
vigtigt for jer og kun bliver vigtigere dag for dag:

1. Journalister elsker Wikipedia

Journalisters brug af Wikipedia er steget med raketfart i de seneste år. I
danske medier er Wikipedia i dag journalisternes suverænt mest brugte
encyklopædiske kilde. I 2011 blev Wikipedia noteret som kilde i ca. 1000
artikler i den trykte presse, mens antallet af artikler, hvor man har brugt
Wikipedia til research er mange gange højere.

Wikipedia er altså en direkte kilde til fakta og opfattelser i den danske
medieverden, og alene af den grund bør I være interesseret i en fair,
fyldestgørende og favorabel beskrivelse.

2. Wikipedia er det moderne menneskes hukommelse

Internettet har forandret vores opfattelse af viden. Ifølge en amerikansk
forskergruppe, ledet af Betsy Sparrow fra Columbia University, bliver vi
stadig dårligere til at huske ting, fordi vi har konstant adgang til viden på
internettet. Vores bevidsthed om altid at kunne finde viden på nettet gør,
at mængden af ting vi husker automatisk bliver mindre i takt med vores
brug af nettet. Det er altså en selvforstærkende effekt, som kun bliver
stærkere i det kommende år.

I forskningsresultatet bliver Google og Wikipedia nævnt som de to
primære kilder til viden. Når man dertil lægger, at Googles øverste hits
ofte henviser til netop Wikipedia, gør det leksikonet til en fælles
hukommelse for internetbrugerne.

3. Mere end hver anden bruger Wikipedia

I takt med udviklingen af Wikipedias troværdighed er flere og flere
brugere kommet til. I dag har leksikonnet mere end 55 millioner daglige
brugere, og er verdens 6. mest brugte website, kun overgået af sider som
Google og Facebook. En undersøgelse fra Pew Internet fra 2010 viste, at
53 % af amerikandkse internetbrugerne brugte Wikipedia som
opslagsværk – et tal der ifølge undersøgelsen kun bliver større med tiden.
Undersøgelsen viste også, at jo rigere og mere veluddannet man er, jo
mere benytter man Wikipedia til at søge viden.

Selv om en stor del af de danske brugere benytter den engelske udgave af
Wikipedia, er der dagligt mere end en million sidevisninger på den
danske Wikipedia. Dermed har siden flere sidevisninger end store danske
medier som politiken.dk, jp.dk eller berlingske.dk.

4. Høj Google-rating

Wikipedia-sider ligger ofte i toppen af Googles søgninger. Hvad enten det
gælder virksomheder, organisationer, kommuner eller kendte personer,

så er Wikipedia typisk blandt de 3-4 øverste hits. Ofte både den danske
og den engelske udgave. I de fleste tilfælde, er det kun virksomhedens
egne hjemmesider, der ligger højere i Google-søgninger.

Samtidig bliver virksomhedens eget websites placering forbedret, når
man har en artikel på Wikipedia, da man ofte henviser til virksomhedens
side. Da Wikipedia er velbesøgt, styrker det henvisningerne til eget website.

5. Wikipedia er neutralt – det er dit website ikke

Hvis man som potentiel kunde eller interessent søger information, vil
man ofte tage forbehold overfor informationerne på jeres hjemmeside.
Wikipedia vil derimod blive opfattet som neutralt, og der er derfor god
grund til at arbejde for, at I har en fair og fyldestgørende beskrivelse.

%d bloggers like this: