Med intern linking,så mener jeg linkene som binder de forskjellige sidene i et websted sammen

Med intern linking,så mener jeg linkene som binder
de forskjellige sidene i et websted sammen.
Jeg liker å se for meg et websted som en pyramide.
Det første du som regel starter med er index sida di.
Denne sida utgjør som regel toppen på pyramiden.
Ut ifra denne sida linker du til kanskje 10-15 sider.
De kommer under der igjen på pyramiden.
Disse vil da igjen linke videre nedover til neste steg,osv.osv.

Hvis vi nå tenker på page rank,som er Google’s mål for hvor
viktig en side er,så vil de nederste sidene få veldig lite
eller ingen page rank fra index sida(Som regel vil index sidene
ha høyest PR).Et annet problem er at søkerobotene ikke alltid søker
like langt nedover i en website.Så en kan risikere at deler av websiten
ikke kommer med i søkemotor indexen.
For å unngå dette bør du lage deg et sidekart,eller sitemap.
I sidekartet kan du føye til nye sider etter hvert
som nettstedet ditt blir større.Les mer om hvordan du lager sidekart.
Du bør også inkludere sidekartet i navigasjonsmenyen slik at alle sidene
linker tilbake til sidekartet.

Navigasjonsmeny

En oversiktelig navigasjonsmeny er også med på å bedre den
interne linkingen.
Mange bruker fancy knapper og bilder i navigasjonen.
Dette er noe jeg ikke vil anbefale.Søkemotorer liker tekst,
og teksten (anker tekst) i linkene spesielt.
Anker tekst er noe du bør bruke i både interne og eksterne linker.
Ankerteksten bør inneholde søkeordet du vil skal bringe
deg besøkende til den siden du linker.
Kanskje litt innviklet forklart.
Les derfor mer om hvordan du bruker anker tekst.
Så når du lager navigasjonsmenyen bør du bruke tekst linker og ikke noe annet.
Bruk også navigasjonsmenyen konsekvent på alle sider du lager.
På denne måten binder du alle sidene opp mot index sida di,
noe som gjør at index sida kan bli styrket, og få høyere ranking.
Dette gjør det også mer oversiktelig for de som surfer gjennom
websiten din.

Fullstendig link

Det er også forskjell på om du bruker en fullstendig link eller en delevis link.
En fullstendig link vil se slik ut: http://www.dittdomene.no/en-artikkel.html
Mens en delevis link vil se slik ut: /en-artikkel.html
Feks,Google vil se på den fullstendige linken som en hvilken som helst link fra et annet domene.
Dermed vil linken føre page rank videre til den siden den peker.
Det vil si at du bør bruke fullstendige linker til de viktige sidene dine
(sider du vil trekke søkemotor besøk til).
Og så bruker du delvise linker til de sidene du
ikke trenger page rank på (slik som kontakt oss,priser osv).

Bruker du en logo er det greit å linke tilbake til index sida di gjennom denne også.
Så når noen klikker på logoen kommer de til forsiden uansett hvilken side de er på.

Når du linker til index sida di så bruk konsekvent: http://www.dittdomene.no
Ikke bruk: http://www.dittdomene.no/index.html
Søkemotorene kan oppfatte de to linkene slik at de fører til to
forskjellige sider.
Da vil du feks kunne se høyere page rank på den versjonen som har flest linker.
Det er viktig å ikke spre page rank unødvendig.

Omdirigering

Jeg har også lest at en bør omdirigere http://dittdomene.no til
http://www.dittdomene.no .
Noe av grunnen til dette er at en unngår den såkalte “duplicate
content penalty” eller plagiert innhold straff.
Noen søkemotorer,slik som Google,vil fjerne sider i indexen sin som
er kopier av hverandre.Dette gjør de for å hindre at en bare kan kopiere
og stjele innformasjon fra andre websider på nettet.
En av sidene vil uansett komme med i indexen.
Men det er greit å kunne kontrollere hvilken side du vil ha
med i indexen.Les mer om hvordan bruke 301 omdirigering.

Google Sitemap

Det siste jeg vil at du skal sjekke ut er Google sitemap.
Dette er en ny service som Google tilbyr webmastere.
En lager seg en XML fil,som en lagrer på serveren sin.
I denne filen putter du alle linkene(URL) som Google skal
søke etter +at en kan ha opplysninger om når sidene sist
ble oppdatert,og hvor ofte.
Som regel må en bruke et verktøy for å lage XML filen.
Les mer om hvordan en lager en Google site map.Dette skulle vel være nok i første omgang.

Læs også:

%d bloggers like this: