En brugervenlig hjemmeside

En brugervenlig hjemmeside, der har det rette indhold giver opmærksomhed. Med en målrettet opbygning kan den blive virksomhedens bedste budbringer, udstillingsvindue eller show-room. Der hele betinger sig af, at mediet anvendes kommunikativt rigtigt med baggrund i virksomhedens behov, ønsker og krav for præsentation og sigter målrettet imod positivt at påvirke den enkelt virksomheds målgruppe.

Hjemmesiden skal synliggøre

Hjemmesiden skal synliggøre, hvad den enkelte virksomheds styrker er. Det være sig den know-how der er opbygget igennem mange år, den høje grad af service, de dygtige og veluddannede medarbejdere, den finansielle styrke, det højteknologiske niveau, den høje produktivitet eller hvad styrken nu engang er hos den enkelt virksomhed.

For at synliggøre dette på nettet er det strengt nødvendigt, at virksomheden højner sin hjemmeside på internationalt topniveau step by step. Det har vi specialister til at være behjælpelig med. Helt basalt er det jo Jeres virksomheds anerkendelse det handler om.

Når man bygger hjemmesider, bør man også tænke i SEO.

Vi vil gerne her pege på en række stærke muligheder for professionel anvendelse af en hjemmeside.

 • Effektiv præsentation af Jeres virksomhed, produkter og organisation(synliggørelse på markedet)
 • Hvervning af flere kunder til “butikken”(push and pull strategi)
 • Højnelse af virksomhedens image overfor omverdenen(goodwill)
 • Selvstarter for købsoplevelser og købetrang(påvirkning)
 • Afgivelse af ordrer(købsbslutning)
 • Formidling af nyheder(PR)
 • Baggrundsviden for beslutning(produktinformation)
 • Afgivelse af oplysninger om dele og detaljer om produkter(3D visualisering) 
 • Detaljeret produktkendskab(detaljeret visualiseringer 3D animationer og filmspots)
 • Fjernundervisning – træning og uddannelse af sælgere og reparatører(e-learning moduler)
 • Præsentation af enhver art med tekst, billeder, 3D, videoklip, lyd etc.(gennemslagskraft)

CMS (Content Management System)

Alt det ovenstående, kan vi intregrere i vores CMS (Content Management System).  Jeres medarbejdere kan ved ca. 4 timers undervisning selv lære at vedligeholde og udskifte hjemmesiden med tekster og billeder. Vi gennemfører gerne gruppeundervisning.

Vi ser frem til at betjene Jeres virksomhed professionelt og til at højne netop Jeres hjemmeside til et slagkraftigt kommunikationsværkstøj.

%d bloggers like this: