Designtænkning handler i vores verden om..

Designtænkning handler i vores verden om at benytte designerens evne til at tænke i helheder og bruge den brede værktøjskasse til at løse ikke kun konkrete opgaver, men også større komplekse udfordringer.

Hver gang er mennesket / brugeren / kunden i centrum

Hver gang er mennesket / brugeren / kunden i centrum og der skabes hurtige prototyper til at teste idéer og forbedre løsninger. Vores fokus er på virksomheder og organisationer, der ønsker sammenhæng og udvikling af deres kontaktpunkter. Det kan være deres services, sociale medier, markedføring, kommunikation samt grafisk og rumlig indentitet. Kort sagt en proces hvor, designtænkning er forudsætningen for forandring.

INVOLVERING

Involvering er altafgørende, hvis man ønsker en vellykket proces. For os gælder involvering både i forhold til bruger / slutbruger / kunde og i det professionelle samarbejde. De forskellige tilgange, synsvinkler og kompetencer er netop det, der kan tilføje dybde til processen og præcision i forhold til resultatet.

Når bredden på de involverede er stor

Når bredden på de involverede er stor, så kræver processen i høj grad en nøje planlægning (procesdesign) og brug af et fælles sprog (visuelle værktøjer). Derudover kræver det at hele processen faciliteres, så man bliver ledt på rette vej.

Resultatet bliver en proces, hvor de involverede tager ejerskab, fordi de inddrages og samtidig lærer de noget om sig selv, sine kolleger, emnet og den virksomhed eller organisation, som de er i.

VISUELLE VÆRKTØJER

Vi er stor foretaler for at benytte visuelle og fysiske værktøjer i procesdesign og i designprocesser. Det visuelle sprog bliver et fælles sprog, som skaber bedre kommunikation. På tværs af faglighed, status og baggrund kan deltagerne på en workshop involvere sig på lige fod og derudover sker der ofte en forenkling gennem den visuelle oversættelse, der skaber klarhed.

De visuelle værktøjer kan både bruges som metoder i en workshop, som metoder i en designproces, hvor målet er en fysisk eller grafisk løsning eller ved grafisk facilitering, hvor det visuelle bliver et bærende element gennem en hel proces.

%d bloggers like this: